Ana Sayfa | Hakkımızda | Bilgi Toplumu Hizmetleri | Finansal Linkler | İletişim | English
 
 
 Sürekli Bilgilendirme Formu

SON GÜNCELLEME TARİHİ: 02/08/2022 Tarihinde,29.07.2022 Tarihinin Verileri ile Güncellenmiştir.

İstanbul Ticaret Sicil No: 305025

PORTFÖY BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi : 25/01/1994

29.07.2022 Tarihi itibariyle

Ortaklık Toplam

Değeri

108.573.352,47

Birim Pay Başına

Toplam Değeri

1,809556

BIST İşlem Gördüğü

Ağırlıklı Ortalama Fiyatı

1,22

 

YATIRIM AMACI / STRATEJİSİ

Şirketin amacı, iligili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklıkların sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kaydıyla, sermaye piyasası araçları portföyü işletmektir.

 

PORTFÖY YÖNETİCİSİ

Metro Portföy Yönetimi A.Ş.

 

ORTAKLIK YAPISI

AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL

2,05

0

DİĞER

59.999.997,95

100

TOPLAM

60.000.000

100,00 

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) Grubu paylarının her biri 100.000.000 (Yüzmilyon) oy hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.
 

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senetleri

% 64,42

D.Tahvili/H.Bonosu

%

Ters Repo

% 21,10

BPP

% 7,39

BYF  % 7,09

Toplam

% 100

 

Esas Sözleşmesi

İzahname

Mali Tablolar

Özel Hal Bildirimi

Şirket Performans Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL MÜDÜR

Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU-Başkan

Nuriye Eftelya TAŞDEMİR-Başkan V.

Ceren DEŞEN-Üye

Hüseyin BÜRGE-Üye

Hasan Tuncay EROL-Üye

Sedat Ali ERATAÇ-Genel Müdür

 
© Copyright Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.